Donic Acuda S3

Thương hiệu: Donic  |  Tình trạng: Còn hàng
750.000₫

Thông số mặt vợt

Tốc độ:9.0

Độ xoáy:9.8

Kiểm soát:8.0

Độ dày:

Độ cứng:

Độ bền:

Trọng lượng:

Hoặc đặt mua:0944146868 ( Miễn phí cuộc gọi )

Donic Acuda S3 là loại cao su mềm đã được trang bị cho âm thanh tốt và các tùy chọn chơi đa dạng. Mặc dù bọt biển mềm, cao su có tính năng động tốt. Tuy nhiên, S3 đạt điểm cao nhất với các topspins nhạy cảm hoặc các khối thụ động.

Thông số mặt vợt bóng bàn donic

Tên mặt vợt                         Tốc độ      Độ xoáy      Độ dính     Tổng thể
Donic Acuda S1                     Tốc độ:9.3  Độ xoáy:9.0  Độ dính:1.7  Tổng thể:9.2 
Donic Acuda S1 Turbo           Tốc độ:9.6. Độ xoáy:9.1  Độ dính:3.5  Tổng thể:9.5 
Donic Acuda S2                     Tốc độ:8.9  Độ xoáy:9.1  Độ dính:2.9  Tổng thể:9.3
Donic Acuda S3                     Tốc độ:8.4  Độ xoáy:9.1  Độ dính:1.5  Tổng thể:9.0
Donic Akkadi Java                 Tốc độ:9.0  Độ xoáy:9.5  Độ dính:8.0  Tổng thể:9.6
Donic Akkadi Taichi               Tốc độ:6.6  Độ xoáy:9.1  Độ dính:4.9   Tổng thể:8.2
Donic Akkadi Taichi (Red)     Tốc độ:6.8  Độ xoáy:9.1  Độ dính:6.5  Tổng thể:9.0
Donic Alligator Anti                Tốc độ:4.0  Độ xoáy:3.0  Độ dính:0.0   Tổng thể:9.8
Donic Anti A40 (Anti-spin)     Tốc độ:6.0  Độ xoáy:2.5  Độ dính:0.0   Tổng thể:6.0
Donic Anti Classic                 Tốc độ:3.0  Độ xoáy:2.0 Độ dính:-       Tổng thể:9.5
Donic Baracuda                    Tốc độ:8.8   Độ xoáy:9.5 Độ dính:2.4    Tổng thể:9.2
Donic Baracuda Big Slam     Tốc độ:8.1  Độ xoáy:9.2 Độ dính:1.3  Tổng thể:8.8
Donic Bluefire                       Tốc độ:10.0. Độ xoáy:9.0 Độ dính:10.0  Tổng thể:10.0
Donic Bluefire JP 01             Tốc độ:9.0. Độ xoáy:9.8. Độ dính:0.7   Tổng thể:9.7
Donic Bluefire JP 03             Tốc độ:8.9  Độ xoáy:9.3  Độ dính:0.0   Tổng thể:9.5
Donic Bluefire M1                 Tốc độ:9.2. Độ xoáy:9.1  Độ dính:2.2   Tổng thể:9.4
Donic Bluefire M2                 Tốc độ:8.7. Độ xoáy:9.1 Độ dính:1.6    Tổng thể:9.2
Donic Bluefire M3                 Tốc độ:8.5. Độ xoáy:9.2. Độ dính:1.5    Tổng thể:9.1
Donic Blues                          Tốc độ:6.0. Độ xoáy:8.0. Độ dính:0.0
Donic Coppa                        Tốc độ:8.5  Độ xoáy:8.9. Độ dính:4.3  Tổng thể:9.0
Donic Coppa JO                  Tốc độ:8.7. Độ xoáy:9.0. Độ dính:3.2    Tổng thể:9.2
Donic Coppa JO Gold          Tốc độ:9.3. Độ xoáy:8.7 Độ dính:3.2   Tổng thể:8.8
Donic Coppa JO Platin        Tốc độ:9.3. Độ xoáy:8.8   Độ dính:1.8  Tổng thể:8.8
Coppa JO Platin Soft           Tốc độ:8.8. Độ xoáy:8.1  Độ dính:1.8  Tổng thể:8.2
Donic Coppa JO Silver        Tốc độ:8.6  Độ xoáy:9.0. Độ dính:2.6  Tổng thể:8.8
Donic Coppa Speed            Tốc độ:9.3  Độ xoáy:8.8  Độ dính:2.4  Tổng thể:9.0
Donic Coppa Tagora           Tốc độ:8.3   Độ xoáy:8.9 Độ dính:2.6   Tổng thể:8.7
Donic Coppa Tenero           Tốc độ:7.6   Độ xoáy:8.8  Độ dính:3.7  Tổng thể:8.6
Donic Coppa X1 Gold         Tốc độ:9.1  Độ xoáy:8.6   Độ dính:2.3  Tổng thể:9.2
Coppa X1 Turbo Platin       Tốc độ:9.4   Độ xoáy:9.2  Độ dính:2.0   Tổng thể:9.4
Coppa X2 Platin Soft          Tốc độ:8.7  Độ xoáy:9.2   Độ dính:2.3   Tổng thể:9.3
Donic Coppa X3 Silver       Tốc độ:8.4. Độ xoáy:9.2   Độ dính:2.1   Tổng thể:8.8
Donic Desto F1                  Tốc độ:9.4. Độ xoáy:8.3   Độ dính:1.3   Tổng thể:8.7
Donic Desto F1 HS            Tốc độ:9.5  Độ xoáy:8.2   Độ dính:3.3   Tổng thể:7.9
Donic Desto F2                  Tốc độ:8.4  Độ xoáy:8.4   Độ dính:0.7   Tổng thể:8.9
Donic Desto F3                  Tốc độ:7.5   Độ xoáy:8.5  Độ dính:0.9   Tổng thể:8.4
Desto F3 Big Slam             Tốc độ:7.7  Độ xoáy:8.4   Độ dính:0.6   Tổng thể:8.9
Gallardo Power Sound       Tốc độ:10.0Độ xoáy:10.0    Độ dính:10.0   Tổng thể:10.0
Donic Gallardo Sound        Tốc độ:7.4  Độ xoáy:8.3    Độ dính:4.0    Tổng thể:7.6
Donic Gallardo Speed        Tốc độ:8.0  Độ xoáy:8.3    Độ dính:2.8   Tổng thể:8.3
Donic J.O. Waldner            Tốc độ:8.2. Độ xoáy:8.8    Độ dính:3.1  Tổng thể:9.4
JO Waldner Legend           Tốc độ:7.2  Độ xoáy:8.5    Độ dính:2.0
Donic Liga                          Tốc độ:6.0  Độ xoáy:6.5    Độ dính:4.7    Tổng thể:7.8
Donic Quattro                     Tốc độ:6.8. Độ xoáy:6.8    Độ dính:0.7    Tổng thể:7.0
Quattro A'Conda Medium   Tốc độ:8.0   Độ xoáy:8.0   Độ dính:0.0    Tổng thể:9.0
Quattro A'Conda Soft         Tốc độ:6.7  Độ xoáy:8.8    Độ dính:2.9    Tổng thể:8.5
Quattro Formula                 Tốc độ:7.9  Độ xoáy:8.2    Độ dính:1.8    Tổng thể:8.4
Donic Slice 40                    Tốc độ:6.0. Độ xoáy:8.7    Độ dính:1.3    Tổng thể:8.6
Donic Sonex JP                 Tốc độ:8.5  Độ xoáy:8.8    Độ dính:3.0    Tổng thể:9.1
Donic Sonex JP Gold         Tốc độ:9.1  Độ xoáy:8.8    Độ dính:2.6    Tổng thể:8.7
Donic Sonex JP Soft          Tốc độ:8.2  Độ xoáy:8.1    Độ dính:0.7    Tổng thể:7.8
Donic Supersonic S40       Tốc độ:6.8  Độ xoáy:7.0    Độ dính:5.0    Tổng thể:9.0
Donic Traction MS Pro       Tốc độ:9.3. Độ xoáy:9.3    Độ dính:3.2    Tổng thể:8.9
Donic Traction MS Soft      Tốc độ:8.8. Độ xoáy:9.0    Độ dính:5.6    Tổng thể:8.9
Donic Twingo                     Tốc độ:6.6  Độ xoáy:7.3    Độ dính:5.0    Tổng thể:7.3
Donic Vario                        Tốc độ:7.6  Độ xoáy:7.2    Độ dính:2.6    Tổng thể:8.3
Donic Vario Big Slam         Tốc độ:7.8  Độ xoáy:8.4    Độ dính:0.0    Tổng thể:8.9
Donic Vario Cooper S        Tốc độ:8.6  Độ xoáy:8.8    Độ dính:5.7    Tổng thể:8.7
Donic Vario Mach 1           Tốc độ:9.0  Độ xoáy:8.0    Độ dính:2.0    Tổng thể:7.0
Donic Vario Soft                Tốc độ:7.6  Độ xoáy:7.7    Độ dính:1.1    Tổng thể:7.8
Donic Vario Soft ST          Tốc độ:10.0 Độ xoáy:10.0    Độ dính:-      Tổng thể:
Donic Vario Sound            Tốc độ:9.0   Độ xoáy:8.0    Độ dính:2.0   Tổng thể:8.0
Vario ST (Tuned)               Tốc độ:7.9  Độ xoáy:8.8    Độ dính:0.0    Tổng thể:7.6

Phương thức mua hàng:

- Thứ nhất bạn có thể đến trực tiếp tại cửa hàng Bongban24h.com tại địa chỉ Phố Tô Vĩnh Diện tại hà nội để được tư vấn và xem trực tiếp sản phẩm

-Thứ 2 bạn có thể mua hàng online: 

  • Mua trực tiếp trên website
  • Hoặc bạn gọi điện cho cửa hàng hoặc chát trực tuyến trên website để được nhân viên tư vấn và báo giá sản phẩm
  • Sau khi lựa chọn sản phẩm thích hợp nhân viên sẽ xin thông tin để chuyển sản phẩm đến cho bạn
  • Khi nhận hàng bạn có thể kiểm tra sản phẩm và thanh toán tiền cho nhân viên chuyển phát
  • Mọi chế độ bảo hành sẽ luôn được ghi trên tem sản phẩm và phiếu mua hàng

Đến với Bongban24h.com bạn sẽ luôn được tư vấn một cách chi tiết nhất về sản phẩm mình cần, với giá thành cực kỳ hợp lý và chất lượng sản phẩm chính hãng bảo hành dài hạn

Địa chỉ : số 17, ngõ 86 (ngõ rộng 2 ô tô tránh nhau)  Phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 024.39018888 – 0944146868 - 0355527777

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: